Hívja bizalommal támogató vonalunkat: +36-30-3059489 Kövessen minket:       google plus    Translate  

Üdvözöljük látogató, Ön itt bejelentkezhet, vagy létrehozhat fiókot
A+ A A-

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mbljynfw/public_html/peterybooks.hu/templates/gk_instyle/lib/framework/helper.layout.php on line 164

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mbljynfw/public_html/peterybooks.hu/includes/application.php on line 536

Céginfo

Adatkezelési tájékoztató

 • Írta: Mercator Studio
 • Kategória: Céginfo
 • Találatok: 1376

1. Adatkezelő

1.1. Az adatkezelő a Mercator Stúdió (székhely: 2000 Szentendre, Harkály u. 17.; vezetője: Dr. Pétery Kristóf PhD (ELTE – D 745/93, P-73/1998); adóigazgatási szám: 73500252-1-51; statisztikai számjel: 73500252-2211-231-13; nyilvántartási szám (egyéni vállalkozás): 5726185) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

1.2. Az Adatkezelő a Mercator Stúdió elektronikus könyvkiadó által kiadott könyvek ügyfelekkel való megismertetését, a használat támogatását, a felhasználóinak kiszolgálását, blogokban és hírlevelekben szakmai tanulmányok közzétételét, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, és ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

1.3. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számokon:

 1. NAIH-65613/2013. — Hírlevél küldésével, direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés;
 2. NAIH-65614/2013. — Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés (ingyenes szolgáltatás nyújtása), termékek vásárlóinak kiszolgálása, tájékoztatás, kapcsolattartás.

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban:„Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

2.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3. Az adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, marketingtevékenységük fejlesztésére irányuló tanácsadás, a SalesAutopilot használatának támogatása, a SalesAutopilot felhasználóinak kiszolgálása, e-mail marketing témájú szakmai rendezvények szervezése, szakmai tanulmányok közzététele, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása, amely az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések tekintetében az alábbiakat foglalja magában:

 1. NAIH-65613/2013. — Hírlevél küldésével, direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés;
 2. NAIH-65614/2013. — Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés (ingyenes szolgáltatás nyújtása), termékek vásárlóinak kiszolgálása, tájékoztatás, kapcsolattartás.

4. A kezelt adatok köre

4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

 1. NAIH-65613/2013. — Hírlevél küldésével, direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés — vezetéknév, utónév, e-mail cím;
 2. NAIH-65614/2013. — Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés (ingyenes szolgáltatás nyújtása), termékek vásárlóinak kiszolgálása, tájékoztatás, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, vezetékes és mobil telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, cégnév, megrendelt termékek, megrendelés dátuma, e-book jelszó.

4.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

4.3. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – az alábbiakban meghatározott időtartamra terjed ki:

 1. NAIH-65613/2013. — Hírlevél küldésével, direkt marketinggel kapcsolatos adatkezelés — korlátlan időtartam a hírlevélről való leiratkozás időpontjáig;
 2. NAIH-65614/2013. — Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés (ingyenes szolgáltatás nyújtása), termékek vásárlóinak kiszolgálása, tájékoztatás, kapcsolattartás — korlátlan időtartam a szolgáltatásról való leiratkozás időpontjáig.

5.3. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.

5.4. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

5.5. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

5.6. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.

6. Az adatkezelés módja

6.1. Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

6.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

 1. az Adatkezelő munkatársai;
 2. az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
 3. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 4. a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
 5. egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

7. Adatfeldolgozás

7.1. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozó szolgáltatását: DALHART Informatikai Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Dandár utca 25. fszt. 004.) — tárhely-szolgáltatás.

8. Adatbiztonság

8.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

8.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

8.3. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

9. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

9.1. Az Érintett

 1. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 2. kérheti személyes adatainak helyesbítését;
 3. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
 4. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

9.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.
9.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
9.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
9.5. A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a kezelése jogellenes;
 2. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt;
 5. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 6. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

10. Jogorvoslat

10.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

10.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.
10.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

10.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

 1. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 2. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 3. Honlap: www.naih.hu
 4. Telefon: +36 (1) 391-1400
 5. E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

11. Egyoldalú módosíthatóság

11.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

11.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Leiratkozás után

 • Írta: Mercator Studio
 • Kategória: Céginfo
 • Találatok: 701

Tisztelt Olvasónk!

Sajnáljuk, hogy úgy ítélte meg, nem érdemes a mi hírlevelünket olvasni.

Ha úgy ítéli meg, hogy a forma nem volt megfelelő, akkor kérjük, iratkozzon fel, kövessen a következő közösségi oldalak valamelyikén:

Facebook

G+

Twitter

LinkedIn

 

Ha a hírlevél küldésének gyakoriságával volt problémája, kérjük, szavazzon itt

 

 

Általános tudnivalók

 • Írta: Dr. Pétery Kristóf
 • Kategória: Céginfo
 • Találatok: 7270

Az e-book, vagyis az e-könyv, azaz az elektronikus könyv nem a szó hagyományos, szoros értelmében vett könyv. Ezeket a kiadványokat ugyanis nem papírra nyomtatják, hanem elektronikusan terjesztik és hordozható vagy asztali számítógép képernyőjén, tábla számítógépen, e-book olvasón, okostelefonon olvassák. Ettől függetlenül, könyveink a vevő személyes használatára egy példányban kinyomtathatók (ennek megfelelően, B5 méretű, hagyományos könyvként tördeltük köteteinket).

Ilyen könyv vásárlásakor vagy megkapjuk az adathordozót (CD-t), vagy egy linket kapunk, amelyre kattintva az asztali számítógépre (e-könyv) vagy kézi eszközre (mobil e-könyv) telepíthető.

A webáruház oldalain elektronikus könyveket kínálunk. Nálunk egyelőre az elektronikus könyvek letöltéssel, CD-adathordozón, házhoz szállítás útján, utánvétes fizetéssel, illetve - igény esetén - előszámla alapján átutalásos fizetéssel, vagy a PayPal rendszerén keresztül bankkártyás fizetéssel vásárolhatók meg. A könyvek általános és részletes bemutatásához többféle úton is eljuthatunk (hagyományos aláhúzott hiperhivatkozásokat követve, vagy a bal oldali menün keresztül, illetve a Keresés mező használatával).

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-65613/2013.

Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-65614/2013.

 

 

 

Önéletrajz

 • Írta: Mercator Studio
 • Kategória: Céginfo
 • Találatok: 8094

Dr. Pétery Kristóf PhD
Végzettség: építőmérnök, hidrológus-térképész, rendszerszervező, MBA
Munkahelyek: 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (2012 - jelenleg is): Informatikai szakreferens, webmester (többek közt: www.uni-nke.hu
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem (2009 - 2011): Rendszerszervező informatikus, webmester 
Dávid Társas Ügyvédi Iroda (2008 - 2009): Informatikai igazgató
AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1996 - 2008): Minőségbiztosítási vezető, informatikai és online szakértő 
Ybl Miklós Műszaki Főiskola (1990 – 1996): Számítástechnikai laborvezető adjunktus, majd docens, szenátusi tag 
Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat (1979 – 1990): Geotechnikai vezető tervező 
Könyvek: 2008 informatikai szakkönyv, ebből 1938 elektronikus, 70 papíros (Aula, Calibra, Dashöfer, InfoMédia, INOK, Kossuth, LSI, Műszaki, Reál, SZÁMALK kiadóknál)
Szakcikkek: Élet és Tudomány, Hidrológiai Közlöny, Mélyépítéstudományi Szemle, Magyar Elektronika, CADvilág, Computer Panoráma, Techline, Dashöfer, Fórum Média.
Munkásság Magyar Tudományos Művek Tárában

Sajtóvisszhang

 • Írta: Mercator Studio
 • Kategória: Céginfo
 • Találatok: 6762

http://www.laurusmedia.eu/

"A letölthető klasszikus könyvek rovatunk, és gyűjtésünk a www.akonyv.hu honlap által összegyűjtött letölthető írásokat tartalmazza. Szeretnénk felhívni tisztelt olvasóink, látogatóink, alkotóink figyelmét az akonyv.hu oldalra, melyen olyan írásokat, műveket is találhat, melyek általunk nem kerültek publikálásra, valamint olyan professzionális szolgáltatásokat, amelyek nagyban hozzájárulhatnak a laurusmedia.eu keretein belül történő sikeres publikációkhoz.

Külön szeretnénk az írók figyelmébe ajánlani a www.akonyv.hu oldalon leírt, megrendelhető minden olyan szolgáltatást,amely által az elkészült művek elektronikus formája is tetszetős és piacképes lesz.

Az eddig leírtak nem fizetett hirdetés által kerültek fel oldalunkra. Pusztán csak szerettük volna kifejezni tiszteletadásunkat azon állhatatos munka iránt, amelyet a Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó és munkatársai, partnerei az elektronikus kiadás fejlesztéséért, népszerűsítéséért tettek.

Sok sikert,békét és egészséget kívánnak az akonyv.hu oldal alkotóinak, fenntartóinak, és természetesen minden kedves látogatónknak:

A laurusmedia.eu üzemeltetői, szerkesztői.


Diáksajtó Online Magazin, 2007.04.10.
Íme, bővebb felvilágosítás a Mercator Stúdióról, melynek honlapjáról jó néhány könyvet tölthettek le ingyenesen. Érdemes elolvasni!

"Manapság, ebben az Internetfüggő világban, egyáltalán nem csoda hogy a könyveknek is kell egy digitális megjelenési forma. A Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó, élen jár, a könyveknek ebben az új feldolgozásában.

A rengeteg mű között előfordulnak többek közt hazai és külföldi klasszikusok, illetve nem utolsó sorban kortárs szerzők művei is, ezeket ingyenesen le lehet tölteni a Mercator Stúdió honlapjáról. Igen kedvező és jó áron pedig, hozzá lehet jutni informatikai (CAD, DTP, DTM, ECDL, GIS, Office, Windows, grafika, képfeldolgozás) segédkönyvekhez.

De talán a legjobb lesz, ha saját magáért beszél a Mercator Stúdió honlapja, amelyet itt érhetsz el: www.akonyv.hu
Jó böngészést!

Deáki Lajos (2007. ápr 10. 17:49)


Prím, 2006.02.12.
Ingyenesen letölthető klasszikus művek a Mercator Stúdiótól

A szentendrei Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárával együttműködve már 300 kötetet adott ki a magyar irodalom klasszikus remekműveiből.

A kötetek ingyenesen letölthetők a kiadó www.akonyv.hu címen elérhető honlapjáról és PDF, illetve LIT formátumban olvashatók.

A kiadó a jövőben a magyar nyelvű számítástechnikai szakirodalom terjesztése mellett kortárs magyar írók műveit szintén tervezi megjelentetni, valamint további klasszikus remekműveket is kiad. A megjelentetett számítástechnikai irodalom címszáma jelenleg 250. A klasszikus írók közül eddig napvilágot látott Ady Endre, Arany János, Bródy Sándor, Csáth Géza, Gárdonyi Géza, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Madách Imre, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc csaknem összes műve. E művek így az egész magyar nyelvterületre, illetve a szórványmagyarsághoz is könnyen eljuttathatók.


PCWorld, XV. évfolyam 2. szám /2006.02.
TÖBBET, GYORSABBAN, KEVESEBBÉRT!

"Ezt a jelmondatot választotta a szentendrei Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó (www.akonyv.hu), amely nem tart a Gutenberg-galaxis  bukásától, de úgy gondolja, a szakirodalom, az oktatókönyvek már régen megértek arra, hogy a korszerű PC-ken és egyéb, elektronikus könyvek olvasására alkalmas eszközökön, illetve az interneten váljanak elérhetővé. A szoftvereket bemutató művekre, tankönyvekre és általános informatikai kiadványokra szakosodott kiadó kínálatában ma már 250 informatikai e-book rendelhető meg Acrobat PDF, illetve LIT formátumban.

Szlogenjük az elektronikus könyvkiadás főbb előnyeit fogalmazza meg: többet teríthetnek, rövidebb idő alatt, olcsóbban, így az e-bookok a papírra nyomtatott művek árának töredékéért (15-40 százalék) vásárolhatók meg. Sőt esetenként akár ingyen is, hiszen a kiadó elkezdte a magyar irodalom klasszikusainak feldolgozását, és e műveket a teljes magyar nyelvterületen ingyen akarja hozzáférhetővé tenni, a szórványmagyarságot is bekapcsolva a közös kultúrába.

Szintén a gyorsasággal kapcsolatos, hogy az ilyen formában kiadott szakkönyvek akár verziókkal is megelőzhetik a hagyományos, azaz papíralapú hasonló művek megjelenését, amint azt az az Adobe Illustrator CS2, Photoshop CS2, Photoshop Elements 3 és 4, AutoCAD és AutoCAD LT 2006, valamint a Microsoft Office 2003 csomagokról kiadott e-könyveik is ékesen bizonyítják."


ComputerWorld - Számítástechnika, XXXVI. évfolyam 49. szám /2005.12.06.
A PAPÍRMENTES KÖNYV

"A Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó honlapján a számítógépes grafikától az irodai szoftverek ismertetésén át az operációs rendszerek bemutatásáig már több mint 250-féle informatikai szakkönyv rendelhető meg. Ezek Acrobat pdf és újabban lit formátumú e-book (elektronikus könyv kiadványok), amelyek az ingyenes Adobe Acrobat Reader, illetve a Microsoft Reader olvasóprogrammal tekinthetők meg.

A kiadó emellett a magyar kultúra kimagasló értékeinek ápolása érdekében elkezdte a magyar irodalom klasszikusainak ingyenes kiadását, terjesztését."


Terminal 2005.11.22.
A szentendrei Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó informatikai szakkönyveinek száma elérte a 250 címet

Már több mint 250-féle informatikai szakkönyv rendelhető meg a Weben keresztül. Ezek a szakkönyvek Acrobat PDF, illetve újabban lit formátumú e-book kiadványok, amelyek az ingyenes Adobe (Acrobat) Reader illetve Microsoft Reader olvasóprogrammal olvashatók. E technika előnye, hogy környezetbarát, az újdonságok a hagyományos módszernél sokkal gyorsabban és szélesebb körben teríthetők, nincs raktározási és felesleges kereskedelmi lánc költség, ennek megfelelően az elektronikus könyvek ára a papíros könyvek töredéke (15-40 százaléka). A további előnyökre is rávilágít a kiadó jelmondata: „Többet, gyorsabban, kevesebbért”.

A kevesebbért kifejezés szélsőséges esetben teljes ingyenességet jelent, vagyis a honlapot meglátogató olvasók egyetlen kattintással letölthetik a kívánt köteteket. A kiadó a magyar kultúra kimagasló értékeinek ápolása érdekében, ebben a formában – tehát ingyenesen – elkezdte a magyar irodalom klasszikusainak kiadását, terjesztését. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy ezek az irodalmi gyöngyszemek a teljes magyar nyelvterületre, valamint a szórványban élőkhöz eljussanak, oda is, ahol magyar nyelvű könyveket nem terjesztenek.

Már több kiadó próbálkozott hasonló tevékenységgel, de jelenleg a fenti webcímen kapható kötetek jelentik a legnagyobb kínálatot, amely a számítógépes grafikától az irodai szoftverek ismertetésén át az operációs rendszerek bemutatásáig terjed. A legújabb informatikai kötetek az elektronikus könyvkiadás sajátosságainak megfelelően akár több verzióval is megelőzik a hagyományos, azaz a papíros könyvkiadók hasonló műveinek megjelenését. Példa erre a gyorsaságra a kiadó Adobe Illustrator CS2, Photoshop CS2, Photoshop Elements, AutoCAD és AutoCAD LT 2006, valamint Microsoft Office 2003 programcsomagokról szóló oktató- és kézikönyvei.


PC World, 2005. április
Dr. Pétery Kristóf: CorelDRAW 12 és Corel PHOTO-PAINT 12

Az e-könyvek előnyeiről korábban már többször szóltunk: ez a terjesztési forma gyors, rugalmas, olcsó, és a tetejébe még környezetkímélő is, mivel papírt sem fogyaszt. És színvonalban, szakszerűségben sem feltétlenül marad el a nyomtatott könyvektől, amint azt az ismert szakíró, Dr. Pétery Kristóf legújabb műve, a Corel legújabb rajz- és képmanipuláló programját a CorelDRAW és a Corel PHOTO-Paint 12-t bemutató könyvsorozata is jól példázza. A szerző korábbi munkáihoz hasonlóan rövidebb egységekre bontja a programok működésének és szolgáltatásválasztékának ismertetését, így az olvasónak nem kell megvennie azokat a részeket, amelyekre nem kíváncsi. A funkciók bemutatása logikus és alapos, mindemellett gyönyörű, színes ábrákat élvezhetünk a képernyőn anélkül, hogy ezért bármifajta nyomdai felárat kéne fizetnünk.


Terminal 2005.03.31.
Több mint 200 szakkönyv a magyar online kiadónál

Megjelent a Mercator Stúdió kétszázadik kötete; a kiadó informatikai szakkönyvek kiadásával foglalkozik.

A PDF formátumú könyvek (jelenleg ilyenek a Mercator Stúdió könyvei is) az ingyenes Acrobat Reader, e-Book Reader, Adobe Reader segítségével olvashatók. Az ilyen típusú könyvek igen előnyös tulajdonsága, hogy a képernyőn megjeleníthető a tartalomjegyzék, amelynek + ikonjaival jelölt csomópontjaiban alfejezeteket tartalmazó ágakat nyithatunk ki. A tartalomjegyzék bejegyzései ugyanakkor ugróhivatkozásként szolgálnak. Ha egy fejezetre akarunk lépni, akkor elegendő a bal oldali ablakrészben megjelenített könyvjelző-lista megfelelő részére kattintani. Sőt az ilyen könyvek teljes szövegében kereshetünk. Az angol nyelvű szövegeket a programmal fel is olvastathatjuk (a funkciót még nem valósították meg a magyar nyelvhez).

A kiadó könyveinek tördelésénél egyhasábos, álló B5-ös oldalbeállítást alkalmaz, hogy a képernyőn jól olvasható legyen, illetve a felhasználók a könyv témáját adó alkalmazás (például szövegszerkesztő) mellett megjelentetett ablakban a munka súgójaként felhasználhassák. Ehhez beállítható olyan ablak- és betűméret, amelyben az egyetlen hasáb jól áttekinthető. Az összes olvasóprogram magától értetődően biztosítja a tartalmak szükséges méretű nagyítását, könyvjelzők alkalmazását, különféle lapozó és kereső szolgáltatásokat.

A kiadó kínálatában szerepelnek az Adobe, Autodesk, Corel, Microsoft, Sun cégek szoftvereivel foglalkozó kötetek, de hardverrel, valamint az ECDL képzéssel kapcsolatos kiadványok is megtalálhatók. Néhány konkrét példa: 8 Adobe Illustrator, 9 Photoshop, 24 AutoCAD LT, 32 AutoCAD, 94 Microsoft (Office és különböző operációs rendszerekről szóló) kötet, köztük a teljes ECDL sorozat az Office 2000, XP, 2003, valamint Windows 2000 és XP operációs rendszerek figyelembevételével (összesen 19 kötet). Eddig 17 kötetet jelentettek meg, amelyek a Microsoft Office Rendszer 2003-as változatának programjaival foglalkoznak.

A kötetek közt ugyanúgy megtaláljuk a programokat részletesen bemutató felhasználói kézikönyveket, mint a programok elsajátítását, oktatását és tanulását segítő kiadványokat is.


Computer Panoráma - XVI. évfolyam, január (2005.)
Jó, ha e-könyvet olvasunk?

Már több hazai könyvkiadó is foglalkozik elektronikus könyvkiadással. Bár a könyvvásárlás felfutása még úgy tűnik, várat magára, több érdekes és hasznos kezdeményezéssel találkozhatunk.
A Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó például kimondottan informatikai szakkönyvek kiadására kötelezte el magát. Kínálatukban jelenleg mintegy 180 informatikai szakkönyv található, köztük kurrens és régebbi szoftverekkel foglalkozó kézikönyvek, tankönyvek is. A régebbi szoftvertermékekkel foglalkozó, a papíros kiadásból kifogyott, vagy ott meg sem jelent kiadványok jóvoltából a felhasználóknak még mindig elegendő funkcionalitást nyújtó eszközök nem kerülnek a tényleges vagy virtuális "szemétdombra".


ComputerWorld - Számítástechnika, 2005. január 07.
ECDL tematikájú e-book sorozat (Árokszállási Gábor)

A Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó kiadta a Windows XP és Office System 2003 rendszereken alapuló ECDL tematikájú e-book sorozatát. A Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó kiadta a Windows XP és Office System 2003 rendszereken alapuló ECDL tematikájú e-book sorozatát. Ezzel a korábbi 2000-es és Office XP alapú kötetek mellett elérhető az oktatóanyag a kiadó www.akonyv.hu című honlapján is.
A kiadó eddig összesen 180 informatikai témával foglalkozó elektronikus szakkönyvet adott ki. Számos olyan kiadványt is gondoznak, amelyeknek papíros kiadású változata nem jelent meg (például a Photoshop 7, az Illustrator 10 és az AutoCAD 2004 köteteket). E kötetek olcsóbbak, mint papíros megfelelőik.
Kapcsolódó link:A Mercator Stúdió honlapja


PC World, 2005. január
ECDL e-könyvek

"Az ECDL (European Computer Driving Licence; Európai Számítógép-használói Jogosítvány, amely tanúsítja, hogy birtokosa sikerrel túljutott egy elméleti alapismereteket, valamint hat gyakorlati jártasságot mérő vizsgasorozaton. Az ECDL-bizonyítvány fontos és értékes papír, megszerzése komoly feladat, de aki átrágja magát a Mercator Stúdió új e-könyvsorozatán, magabiztosan vághat neki a kemény vizsgáknak. A szerző Pétery Kristóf már a Windows XP és az Office System 2003 alapján írta meg a köteteket.
Ezeknek a rendszerünkre PDF-állományok formájában felkerülő e-könyveknek számos előnyük van: jóval olcsóbbak, mint a papír alapú kötetek, és a tanulást is kényelmesebbé teszik, mert a számítógép képernyőjén egymás mellett tudjuk megjeleníteni a bemutatott szoftvert, továbbá a rá vonatkozó tananyagot. Bár szépirodalom olvasására nem a legideálisabb ez a formátum, szakanyagok "fogyasztására" tökéletesen megfelel - érdemes megismerkedni vele, mert teljesen átformálja a szakkönyvekhez való viszonyunkat. A Mercator Stúdió gondozásában megjelent elektronikus könyvek 400-1000 forintba kerülnek. További információ: www.akonyv.hu "


PC World, 2004. december
Pétery Kristóf: AutoCAD 2004

"Az elektronikus könyvek olyan, könyv formátumban tördelt digitális kiadványok, amelyeket speciális hardveren vagy egyszerűen a számítógép képernyőjén lehet olvasni. Számos előnyük van a papír alapú kötetekkel szemben: olcsóbbak, rugalmasabban forgalmazhatók, (a kiadó a hosszú anyagokat könnyűszerrel kisebb kötetekre bonthatja), előállítási idejük rövidebb, és sokkal környezetkímélőbbek, mint papíron megjelent társaik..."
"Első ajánlatunk a jól ismert, termékeny szakíró, dr. Pétery Kristóf sorozata, amely az AutoCAD legújabb, 2004-es változatát mutatja be. A sorozat kötetei alaposak, jól szerkesztettek, és logikusan bontják részekre a szerteágazó témát. Külön könyv foglalkozik az alapokkal, külön a rajzelemekkel, a rajzmódosításokkal stb. - a tíz kötet minden részterületet lefed. A feldolgozásmód tömör, célratörő, a kezdő felhasználók számára is jól követhető, és az egyes részek használhatóságát növeli, hogy az angol és magyar parancsneveket egyaránt tartalmazzák."


InternetVilág, 2004. 11.18.
E-könyvek Magyarországon

A Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó kiadta a Windows XP és Office System 2003 rendszereken alapuló ECDL tematikájú e-book sorozatát. Ezzel a korábbi 2000-es és Office XP alapú kötetek mellett egyedülállóan elérhető a legkorszerűbb ismeretek oktatóanyaga is a kiadó www.akonyv.hu című honlapján. A kiadó eddig összesen 180 informatikai témával foglalkozó elektronikus szakkönyvet adott ki, amellyel úttörő szerepet tölt be a magyar szakkönyvpiacon. Számos olyan kiadványt is gondoznak, amelyeknek papíros kiadású változata nem jelent meg (például a Photoshop 7, Illustrator 11, AutoCAD 2004, stb. kötetekkel).


Teleház Magazin, 2004. 03.08.
Elektronikus informatikai szakkönyvek boltja

Már több kiadó próbálkozott hasonló tevékenységgel, de jelenleg a fenti címen kapható kötetek jelentik a legnagyobb kínálatot, amely a számítógépes grafikától az irodai szoftverek ismertetésén át az operációs rendszerek bemutatásáig terjed.


INFOTÁRS, 2004. 03.08.
Elektronikus informatikai szakkönyvek boltja

A weben megjelent a szentendrei Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó honlapja. A www.akonyv.hu címen elérhető oldalakon mintegy 150-féle informatikai szakkönyv rendelhető meg.


INFOPEN, 2004.03.07.
A weben megjelent a szentendrei Mercator Stúdió Elektronikus Könyvkiadó honlapja.

A www.akonyv.hu címen elérhető oldalakon mintegy 150-féle informatikai szakkönyv rendelhető meg. Ezek a szakkönyvek Acrobat pdf formátumú e-book kiadványok, amelyek az ingyenes Adobe (Acrobat) Reader olvasóprogrammal olvashatók.
E technika előnye, hogy környezetbarát, az újdonságok a hagyományos módszernél sokkal gyorsabban és szélesebb körben teríthetők, nincs raktározási és felesleges kereskedelmi lánc költség, ennek megfelelően az elektronikus könyvek ára a papíros könyvek töredéke (15-40 százaléka). A további előnyökre is rávilágít a kiadó jelmondata: „Többet, gyorsabban, kevesebbért”.


VARINEX, 2004.03.05
Internetes könyváruház

Csaknem 50-féle különböző Autodesk-termékről szóló könyv kapható az új www.akonyv.hu portálon!


CADVILÁG, VII. évfolyam 4. szám /2003.07-08.
AUTOCAD E-KÖNYVEK A MEKKA WEBÁRUHÁZBAN

"A MEKKA webáruház oldalain böngészve (http://www.mekka.hu) örömmel fedeztük fel, hogy több magyar szerző Autodesk termékekkel foglalkozó kézikönyve is megtalálható. Talán a jobban ismert név miatt kerültek ezek a könyvek az AutoCAD fejezetcím alá, annak ellenére, hogy az AutoCAD e-könyvek (R14, 2000, 2002) mellett LT (98, 2000, 2002), Mechanical Desktop Power Pack (R4-R5) és más Autodesk terméket bemutató kézikönyvek (pl. Autodesk World) is megtalálhatók. Jelenleg két szerző Dr. Pétery Kristóf és Pintér Miklós könyvei tölthetők le általában fejezetenként és nagyságrendileg hasonló árfekvésben, mint a hagyományos könyvesboltban kapható változataik. A könyvekből egyes fejezetek, mintegy kedvcsinálóként ingyenesen is a felhasználók rendelkezésére állnak."


Computer Panoráma, XIV. évfolyam 3. szám /2003.03.
E-BOOKOK AZ INTERNETEN

"Ha magyar nyelvű elektronikus könyvet szeretnénk, akkor mindenképpen térjünk be a Magyar E-Könyvkiadó és Áruház - MEKKA - oldalára, amelyet a www.mekka.hu címen érhetünk el. A MEKKA egy olyan rendszer, amelyben a könyvkiadók, illetve más digitális tartalmakat kínáló cégek értékesíthetik portékájukat, éppen úgy, mint egy webáruházban. Üzleti vállalkozásról lévén szó, a művek letöltéséért fizetnünk kell, néha a nyomtatott változat árának csak harmadát, felét, de 30-40 százalék kedvezményre mindig számíthatunk. A könyvekből ingyenes részleteket is találunk, ezek nagysága a teljes mű hosszának függvénye. A könyvek egy részét csak digitális, míg másokat digitális és nyomtatott formában is letölthetjük, aszerint, hogy éppen mi a praktikusabb."

"A több mint száz könyv között találunk szakkönyveket, úti- és szakácskönyveket, irodalmi és ismeretterjesztő munkákat, valamint katalógusokat. A számítástechnikai szekcióban pár tucat, az operációs rendszerekkel, az internettel, a kiadványszerkesztéssel, a programozással, a Microsoft Office-szal, az AutoCAD-del és a különféle hardverekkel kapcsolatos könyvre bukkantunk."

 

 

 

Jelentkezzen hírlevelünkre

Bejelentkezés vagy fiók létrehozása

fb iconBejelentkezés Facebookkal